Бюджет

2021 година

 1. Отчет за първо тримесечие на 2021 62.ОУ
 2. Утвърден бюджет 2021 62.ОУ
 3. Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020 година
 4. Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие с натрупване от началото на 2020 година
 5. Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие с натрупване от началото на 2020 година

2020 година

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие с натрупване от началото на 2020 година
 2. Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие с натрупване от началото на 2020 година
 3. Отчет касово изпълнение Юни 2020
 4. Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие с натрупване от началото на 2020 година
 5. Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие с натрупване от началото на 2020 година
 6. Oборотна ведомост
 7. Отчет на бюджета

2019 година

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2019 година
 2. Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие с натрупване от началото на 2019 година
 3. Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие с натрупване от началото на 2019 година
 4. Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие с натрупване от началото на 2019 година
 5. Отчет за касово изпълнение 2019 62. ОУ

2018 година

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие 2018
 2. Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2018 година
 3. Отчет за изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2018 година
 4. Отчет за изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2018 година