График на консултации

Учебна 2023 – 2024 година

  1. График за 2 ЧК за консултиране на родители
  2. График за провеждане на допълнителна консултация
  3. Консултации родители
  4. График доп консултации учители
  5. График класни и контролни работи

Учебна 2022 – 2023 година

  1. График за консултации на учители по предмети – първи срок
  2. График за консултиране на родителите
  3. График за консултации на учители по предмети – втори срок
  4. График за консултиране на родителите – втори срок

Учебна 2021 – 2022 година

  1. График за консултации по предмети I срок 2021-2022