Ден на отворените врати 26.03.2022

На 26. 03. 2022 година (събота) в училището се проведе традиционния Ден на отворените врати.

            В този ден ученици от 1. до 7. клас участваха в занимания според личните си предпочитания и показаха какво са научили през последната учебна година, какви извънкласни дейности се осъществяват в направленията математика и природни науки, хуманитарни науки, изкуства и спорт. На практика нашите ученици демонстрираха с радост и завиден ентусиазъм защо са се трудили заедно със своите учители и какво са постигнали като знания, умения, компетенции.

            Ученици от начален етап проведоха демонстративни занимания:

  • по български език и по математика
  • по музика
  • по човекът и обществото
  • по компютърно моделиране
  • изобразително изкуство

 

            В класните стаи на прогимназията показахме какво са научили и как практически могат да приложат знанията си учениците по математика, природни науки и изкуства.

            Във физкултурния салон бяха учениците от извънкласните дейности по програма „Занимания по интереси“ – „Спортни предизвикателства“.

            На родителите на бъдещите ни ученици в първи клас, на родителите на настоящите ни ученици показахме какво и как се работи за добрите образователни резултати в 62. ОУ „Христо Ботив“ – София.

            Специално внимание отделихме за родителите на учениците ни от 7. клас, като им предложихме консултации за приема на техните деца в 8. клас.

            На всички участници в този процес изказваме благодарност, защото нашето дълбоко убеждение е, че добро образование се постига само когато всички – ученици, учители и родители – гледаме в една посока и имаме една цел: успехът на нашите ученици.

ДО НОВИ СРЕЩИ!

ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ЕКИПЪТ НА 62. ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ

 

« на 15 »