Документи

  1. Заявление за прием в 62 ОУ НЕ
  2. Заявление за прием в 62 ОУ ПЕ
  3. Заявление за освобождаване от ФВС 
  4. Етичeн кодекс
  5. План за действие при пожар
  6. План за евакуация на учениците, работещите и пребиваващите в 62 ОУ
  7. План на комисията по безопасност на движението по пътищата
  8. СТРАТЕГИЯ НА РИСКА 62.ОУ 2021
  9. Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)
  10. Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейноститепрез учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)