Летопис

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

 

            По информация от летописната книга през пролетта на 1880 г. се събира общинско събрание под ръководството на Здравко Борисов – кмет на с. Обеля, на което се обсъжда въпросът за създаване на училище – къде да бъде, колко голямо да е то и откъде ще се наберат средства.

            Старото училище на с. Обеля е построено около 1880 г.. Сградата се помества в черковния двор на мястото на сегашната черква. Училището се ръководи от училищно настоятелство, което заедно с кмета определя заплатата на учителя, отоплението и квартирата.

            През 1921 г. Настоятелството провежда общинско събрание, на което се решава да се построи ново училище. Еврейско семейство дарява 5 дка земя на с. Обеля за построяването на училището.

            През 1921 г. новото училище е едноетажна постройка с три класни стаи и учителска стая. През 1934 г. се взима решение да се построи още един етаж на това училище. Направени са още три класни стаи и учителска стая.

            След 1976 г. продължава разширението и преустройството на училището, като се строят допълнителни сгради с класни стаи и физкултурен салон.

            От историческия източник не става ясно кога е именувано училището.

  1. Основно училище „Христо Ботев“ е единственото училище на територията на днешния квартал Обеля в град София.