НВО 4 клас

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)


                                                                                   

  1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26,

 тел. директор: 0884801720, тел. канцелария: 0882615044, 024231335, email: ou62@abv.bg

 

                                                                                   РЕЗУЛТАТИ

                                             ОТ НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО)  – 4 КЛАС

                                                                    ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

През настоящата учебна година НВО – 4 клас, за пръв път се провежда по нови правила.

Всички работи на учениците от 4.клас се оценяват не в съответното училище, а от централизирана комисия.

Резултатите на учениците от 4.а клас в 62.ОУ „Христо Ботев“- София  са следните:

 

Учебен предмет

Брой ученици в класа

Брой участвали в НВО- 4.клас

Брой оценки отличен 6

Брой оценки много добър 5

Брой оценки добър 4

Брой оценки среден 3

Среден успех по учебния предмет от НВО 4.клас

български език и литература (БЕЛ)

25

25

13

9

4

0

много добър 5.40

математика

25

25

0

14

10

1

много добър 4.52

 Получените резултати показват следното:

  • В НВО по БЕЛ 52% от учениците в 4.а клас в 62 ОУ „Христо Ботев“ – София, имат отлични резултати, 88% от всички ученици имат резултати „отличен“ и „много добър“. Няма оценки „среден“ и „слаб“.
  • В НВО по математика 56% от учениците в 4.а клас в 62 ОУ „Христо Ботев“ – София, имат много добри резултати. Има само една оценка „среден“, нито една „слаб“.
  • 72% или 36 оценки  по двата предмета  показват, че учениците са покрили заложените изисквания на ниво „отличен“ и „много добър“.

Като се има предвид целта на НВО – 4.клас, определена в чл. 119, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование, можем да направим заключение, че всички ученици в 4.а клас на училището са покрили общообразователния мининум по съответния учебен предмет и са постигнати необходимите компетентности за начален етап от прогимназиалната степен на образование, определени с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, като следният успех по двата учебни предмета е съответно „много добър“ 5.40 –БЕЛ и „много добър“ 4.52- математика.


Заповед на министъра

Може да видите заповедта на министъра от тук: Заповед на министъра