Необходими документи за записване в 1 клас:

  1. Заявление – изтеглено от системата ИСОДЗ
  2. Лична карта на заявителя
  3. Удостоверение за раждане – оригинал и копие
  4. Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
  5. Други документи потвърждажащи критериите, ако е необходимо за системата ИСОДЗ – копия