Обществен съвет

ПОКАНА от Димитър Караиванов – Директор,

за свикване на събрание

на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 23.07.2020 г. /Четвъртък/ от 17:00 часа в сградата на 62. ОУ „Христо Ботев“ при следния дневен ред:

1.Съгласуване на отчет за изпълнение на бюджета за II-то тримесечие на 2020 г.


  1. Съгласуване на трета паралелка на 28.05.2020

    1. Съгласуване на училищния план прием е съгласуван.

    2. Съгласуване на учебните планове II a, II б, III a, IV a, VI, a клас за учебната 2020/2021


ПОКАНА от Димитър Караиванов – Директор за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София на 10.04.2020 г./петък/ от 12:00 часа онлайн при следния дневен ред:

1.Отчет на касовото изпълнение  за I-то тримесечие на 2020 г.

ПОКАНА от Димитър Караиванов – Директор за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София на 06.04.2020 г. от 17:00 часа онлайн при следния дневен ред:
1. Съгласуване на План приема за първи клас за учебната 2020/2021 година.

2. Съгласуване на учебните планове на 1а, 1б, и 5а класове за учебната 2020/2021 година.

ПОКАНА от Димитър Караиванов – Директор за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София на 17.03.2020 г. от 18:00 часа в сградата на училището при следния дневен ред:

  1. Съгласуване на училищния учебен план и избора на учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година.

ПОКАНА от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 11.02.2020 г.  от 17.30 часа в сградата на училището

при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнението на бюджета за IV тримесечие на 2019 г.;

2.Избор на Председател на Обществения съвет;

3.Избор на Секретар на Обществения съвет.

ПОКАНА от Димитър Караиванов – Директор

на 62. ОУ “Христо Ботев”

за свикване на събрание за конституиране на нов състав на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

Уважаеми родители,
На 18. 12. 2019 г. /сряда/ от 18.00 часа във физкултурния  салон  на училището ще се проведе събрание за конституиране на нов състав на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – гр. София при следния дневен ред:
  1. Избор на 5 нови редовни и 5 нови резервни членове на Обществения съвет;
  2. Представяне на нов редовен и нов резервен член от район “Връбница”;
  3. Попълване от членовете на ОС на декларация по смисъла на чл.5, ал.1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
  4. Съобщения.

22.11.2019г.                                                                 Директор:

гр. София                                                                            /Димитър Караиванов/

от Димитър Караиванов – Директор

за свикване на събрание на Обществения съвет към 62. ОУ “Христо Ботев” – София

на 16. 10. 2019 г. /сряда/ от 17.00 часа в сградата на училището

при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнението на бюджета за III-то тримесечие на 2019 г.