Правилници

 1. Годишен план 2023-2024г.
 2. Етичен кодекс 2023-2024г.
 3. Правилник за дейността на 62. ОУ Христо Ботев
 4. Механизъм за противодействие на насилието
 5. План БДП
 6. Дейности по БДП

Архив

 1. Правилник за дейността на 62. ОУ „Христо Ботев“ 2022-3023
 2. 62 ОУ-план БДП- 2022-2023
 3. Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023

Архив

 1. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 62 ОУ
 2. План БДП- 2020-2021 – актуализиран 01.06.2021
 3. 62 ОУ-план БДП- 2021-2022
 4. Етичен кодекс на училищната общност – 2021
 5. СТРАТЕГИЯ НА РИСКА 62.ОУ 2021

Архив

 1. Етичeн кодекс 2016/2017 г.
 2. План за действие при пожар 2016/2017 г.
 3. План за евакуация на учениците, работещите и пребиваващите в 62 ОУ 2016/2017 г.
 4. План на комисията по безопасност на движението по пътищата 2016/2017 г.