Правилници

 1. Правилник за дейността на 62. ОУ „Христо Ботев“ 2022-3023
 2. 62 ОУ-план БДП- 2022-2023
 3. Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023

Архив

 1. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА 62 ОУ
 2. План БДП- 2020-2021 – актуализиран 01.06.2021
 3. 62 ОУ-план БДП- 2021-2022
 4. Етичен кодекс на училищната общност – 2021
 5. СТРАТЕГИЯ НА РИСКА 62.ОУ 2021

Архив

 1. Етичeн кодекс 2016/2017 г.
 2. План за действие при пожар 2016/2017 г.
 3. План за евакуация на учениците, работещите и пребиваващите в 62 ОУ 2016/2017 г.
 4. План на комисията по безопасност на движението по пътищата 2016/2017 г.