Прием 1 клас 2022/2023 г. Първо класиране 06.06.2022 г.

Тук може да видите повече информация за класирането: https://kg.sofia.bg/#/school/537

Срокът за записване на класираните е от 06.06.2022 до 17 ч. на 17.06.2022 г.