Свикване на обществен съвет

Свикване на обществен съвет на 22.04.2021 от 17:30 часа в сградата на училището