Учебни планове

Учебни планове за учебната 2020-2021 година

 1. Училишни учебни планове 2020-2021 1. а клас

 2. Училишни учебни планове 2020-2021 1. б клас


 3. Училишни учебни планове 2020-2021 2. а клас

 4. Училишни учебни планове 2020-2021 2. б клас


 5. Училишни учебни планове 2020-2021 3. а клас

 6. Училишни учебни планове 2020-2021 3. б клас


 7. Училишни учебни планове 2020-2021 4. а клас


 8. Училишни учебни планове 2020-2021 5. a клас


 9. Училишни учебни планове 2020-2021 6. a клас


 10. Училишни учебни планове 2020-2021 7. a клас


Учебни планове за учебната 2019-2020 година

 1. Училишни учебни планове 2019-2020 2203062