1-ви клас

Прием 1- ви клас 2022/2023 учебна година

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната
2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на
детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar


Указания за кандидатстване през системата kg.sofia.bg


ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас 2022-2023


Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община


Решение на Столичния общински съвет


План-прием на 62. ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022-2023г.


В 62. ОУ е създадена училищна комисия, която ще извършва всички дейности по приема на учениците.

 


Уважаеми родители,

допълнителните 8 броя места в 62. ОУ за трето класиране в ИСОДЗ ПГ и I клас  ще бъдат качени в платформата на 23.08.2021 год.


Допълнителни свободни места за трето класиране в 62. ОУ “Христо Ботев” 2021/2022 учебна година за 1 клас

1 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 8 места


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,
Родителската среща с Вас ще бъде на  02.09.2021г.  (четвъртък) от 17.30 часа във физкултурния салон на училището.
При промяна ще Ви уведомим своевременно.
Приятна почивка през лятото!
До срещата ни през септември!
 
От ръководството и екипа на училището
 

Помагала за учениците в 1. клас:

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

 1. „Вълшебното ключе“: упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка; издателство; „Просвета 1945“
 2. „Вълшебното ключе“, упражнения по български език и литература за целодневно обучение и самоподготовка; издателство; „Просвета 1945“
 3. „Български език и литература“, помагало за избираемите учебни часове за 1 клас; автор: Румяна Танкова; издателство; „Просвета 1945“
 4. Математика с мат и ема; автори: владимира ангелова и жана колева; издателство “Просвета плюс“
 5. „Упражнителна тетрадка по писане и математика за  1 клас“, издателска къща „Хермес“
 6. „Уча цифрите и смятам“, автор: Костадин Костадинов; издателство „ПАН“

ЮЛИ 2021 ГОДИНА             ОТ УЧИТЕЛИТЕ НА ПЪРВИТЕ КЛАСОВЕ

Необходими учебни материали и консумативи за първи клас

Български език и литература

 • Тетрадка с тесни и широки редове – 4 бр.;
 • Графитен молив – 2 бр., острилка, гума;
 • Цветни моливи;

Математика

 • Тетрадка с големи квадратчета – 4 бр.;
 • Линия или триъгълник;
 • Пакет с пръчици за смятане – 2 бр.;

Изобразително изкуство

 • Блок №4;
 • Водни бои, мушама за чина, чаша за вода /пластмасова/, четки за рисуване;
 • Флумастери;

Технологии и предприемачество

 • Ножица със заоблен връх, сухо лепило, гланцово блокче – 2 бр.;
 • Пластелин, дъска, ножче;

Физическо възпитание и спорт

 • Спортен екип и спортни обувки;

Други

 • Несесер;
 • Тетрадка с бели листа, малък формат – 1 бр.;
 • Подвързии за всички учебници и тетрадки;
 • Тефтер за съобщения;
 • Сухи и мокри кърпички, шише с вода.

Важно съобщение за родителите на бъдещите първокласници

Kъм 14.06.2021 година бяха попълнени всичките 48 места в 1.клас  за учебната 2021/2022 година в 62.оу „Христо Ботев“ – София

Kато имаме предвид продължаващия интерес към училището от родители на некласирани деца, сме подали в министерството на образованието и науката искане за завишен прием и очакваме решението.

на родителите, които продължават да се интересуват от класирането на децата им в нашето училище, предлагаме да следят системата за класиране в 1.клас за допълнителен брой места в двете ни паралелки.

 На новоприетите ни ученици в първи клас – добре дошли в 62.ОУХристо Ботев“ – София!

  На родителите на нашите първокласници – благодарим Ви, че ни поверявате децата си!

Може да видите: Aнализ -1.к. с графики 1 класиране


Прием 1 клас

Класирането за първи клас ще се извърши под граждански контрол на 04.06.2021 г. от 17.00 часа.

Записване на приетите ученици на първо класиране 07.- 11.06.2021 г. от 9:00 до 17:00 часа в сградата на 62. ОУ „Христо Ботев“.


График за консултация на родители на бъдещи първокласници. 


Училищен план-прием за учебната 2021/2022 година

Информация за родителите на бъдещите първокласници за учебната 2021/2022 г.:

 1. СИСТЕМА за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община:

  Система за първи клас

 2. График на дейностите по приема:

  График на дейностите за първи клас

  https://www.sofia.bg

Приемът в 62 ОУ „Христо Ботев“ за първокласници за учебната 2021/2022г. ще бъде осъществен чрез електронна система. Представянето на системата вижте на тези клипчета:


Съобщение за  родителска среща на 1 клас.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                      РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2020 ГОДИНА (ЧЕТВЪРТЪК) ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА УЧИЛИЩЕТО:

 1. Графикът за провеждането на родителските срещи в 1. клас е следния:
  1. За родителите на учениците от 1.а клас с класен ръководител Лилия Даскалова от 17.30 до 18.30 часа. Сборен пункт – дворът на училището от 17.15 до 17.25 часа.
  1. За родителите на учениците от 1.б  клас с класен ръководител Катя Василева от 18.45 до 19.45 часа. Сборен пункт – дворът на училището от 18.30 до 18.40 часа.
 2. В срок до 31.08.2020 година, 12.00 часа  класният ръководител ще Ви информира  по електронната Ви поща за паралелката, в която е записано детето Ви и за допълнителни указания по провеждането на родителската среща.
 3. Всички родители да носят лични предпазни средства.

                  ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО


УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 1. „Вълшебното ключе“: упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка; издателство; „Просвета 1945“
 2. „Вълшебното ключе“, упражнения по български език и литература за целодневно обучение и самоподготовка; издателство; „Просвета 1945“
 3. „Български език и литература“, помагало за избираемите учебни часове за 1 клас; автор: Румяна Танкова; издателство; „Просвета 1945“
 4. Математика с мат и ема; автори: владимира ангелова и жана колева; издателство “Просвета плюс“
 5. „Упражнителна тетрадка по писане и математика за  1 клас“, издателска къща „Хермес“
 6. „Уча цифрите и смятам“, автор: Костадин Костадинов; издателство „ПАН“

ЮЛИ 2020 ГОДИНА             ОТ УЧИТЕЛИТЕ НА ПЪРВИТЕ КЛАСОВЕ

Необходими учебни материали и консумативи за първи клас

Изготвил: Лилия Даскалова

Български език и литература

 • Тетрадка с тесни и широки редове – 4 бр.;
 • Графитен молив – 2 бр., острилка, гума;
 • Цветни моливи;

Математика

 • Тетрадка с големи квадратчета – 4 бр.;
 • Линия или триъгълник;
 • Пакет с пръчици за смятане – 2 бр.;

Изобразително изкуство

 • Блок №4;
 • Водни бои, мушама за чина, чаша за вода /пластмасова/, четки за рисуване;
 • Флумастери;

Технологии и предприемачество

 • Ножица със заоблен връх, сухо лепило, гланцово блокче – 2 бр.;
 • Пластелин, дъска, ножче;

Физическо възпитание и спорт

 • Спортен екип и спортни обувки;

Други

 • Несесер;
 • Тетрадка с бели листа, малък формат – 1 бр.;
 • Подвързии за всички учебници и тетрадки;
 • Тефтер за съобщения;
 • Сухи и мокри кърпички, шише с вода.

62. ОУ „Христо Ботев“ Свободни места след трето класиране

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

 1. ОУ „Христо Ботев“ обявява 3(три) свободни местаслед трето класиране на приема за I клас.

 Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището.от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. 

 


НА ВНИМАНИЕТО НА:

Родителите на бъдещите първокласници

Класирани на трето класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

Трето класиране – списък

Записването на ученика в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 23.06.2020 и 24.06.2020 от 8:30 до 17:00 часа в сградата на училището. При записването на ученика родителят е длъжен да представи следните документи:

 1. удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
 2. оригинал;акт за раждане на детето – оригинал и копие.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Родителите на бъдещите първокласници


62. ОУ „Христо Ботев“ Свободни места за трето класиране


Класирани при второ класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

Второ класиране – списък

   Записването на учениците в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 16.06.2020 и 18.06.2020 от 8:30 до 17.00 часа и на 17.06. 2020 от 14.00 часа до 17.00 часа в сградата на училището. При записването на учениците родителите са длъжни да представят следните документи:

–          удостоверение за завършено задължително предучилищно образование- оригинал;

–          акт за раждане на детето – оригинал и копие.

 

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Свободни места за прием за второ класиране – СПИСЪК

 


Първо класиране – списък

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Родителите на бъдещите първокласници

Класирани при първо класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

 

Записването на учениците в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 02.06.2020 – 05.06.2020 от 8:30 до 17:30 часа в сградата на училището. При записването на учениците родителите са длъжни да представят следните документи:

 • удостоверение за завършено задължително предучилищно образование- оригинал;
 • акт за раждане на детето – оригинал и копие.
 • за заявителите, които са подали заявления по електронен път, следва да представят и оригинала на подаденото по електронен път заявление с вх. № на заявлението от 62. ОУ „Христо Ботев“ – София.

Ред за подаване на заявления

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На бъдещите първокласници, във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомявам, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в 62.ОУ „Христо Ботев“. Работното време на училищната комисия от 8.30 до 17.00 часа.

Моля да уведомите родителите на бъдещите първокласници, като публикувате съобщение на сайта на училището, както и работното време на училищните комисии.

Изх.№ РУО1-8551/21.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в първи клас, Столична община направи следното уточнение:

Заявлението за кандидатстване представлява образец – Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (СПУПКОУТСО) :https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028?searchText=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5


УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 1. вълшебното ключе: упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка;

издателство; „Просвета 1945“

 1. вълшебното ключе: упражнения по български език и литература за целодневно обучение и самоподготовка; издателство; „Просвета 1945“
 2. български език и литература: помагало за избираемите учебни часове за 1 клас; автор: румяна танкова; издателство; „Просвета 1945“
 3. математика с мат и ема; автори: владимира ангелова и жана колева;

издателство “Просвета плюс“

 1. упражнителна тетрадка по писане и математика

за  1 клас; издателска къща „Хермес“

 1. уча цифрите и смятам; автор: костадин костадинов; издателство „ПАН“

ЮЛИ 2020 ГОДИНА             ОТ УЧИТЕЛИТЕ НА ПЪРВИТЕ КЛАСОВЕ


62. ОУ „Христо Ботев“ Свободни места след трето класиране

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

 1. ОУ „Христо Ботев“ обявява 3(три) свободни местаслед трето класиране на приема за I клас.

 Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището.от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г. 


НА ВНИМАНИЕТО НА:

Родителите на бъдещите първокласници

Класирани на трето класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

Трето класиране – списък

Записването на ученика в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 23.06.2020 и 24.06.2020 от 8:30 до 17:00 часа в сградата на училището. При записването на ученика родителят е длъжен да представи следните документи:

 1. удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
 2. оригинал;акт за раждане на детето – оригинал и копие.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Родителите на бъдещите първокласници


62. ОУ „Христо Ботев“ Свободни места за трето класиране


Класирани при второ класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

Второ класиране – списък

   Записването на учениците в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 16.06.2020 и 18.06.2020 от 8:30 до 17.00 часа и на 17.06. 2020 от 14.00 часа до 17.00 часа в сградата на училището. При записването на учениците родителите са длъжни да представят следните документи:

–          удостоверение за завършено задължително предучилищно образование- оригинал;

–          акт за раждане на детето – оригинал и копие.


На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Свободни места за прием за второ класиране – СПИСЪК


Първо класиране – списък

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Родителите на бъдещите първокласници

Класирани при първо класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

Записването на учениците в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 02.06.2020 – 05.06.2020 от 8:30 до 17:30 часа в сградата на училището. При записването на учениците родителите са длъжни да представят следните документи:

 • удостоверение за завършено задължително предучилищно образование- оригинал;
 • акт за раждане на детето – оригинал и копие.
 • за заявителите, които са подали заявления по електронен път, следва да представят и оригинала на подаденото по електронен път заявление с вх. № на заявлението от 62. ОУ „Христо Ботев“ – София.

Ред за подаване на заявления

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На бъдещите първокласници, във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомявам, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в 62.ОУ „Христо Ботев“. Работното време на училищната комисия от 8.30 до 17.00 часа.

Моля да уведомите родителите на бъдещите първокласници, като публикувате съобщение на сайта на училището, както и работното време на училищните комисии.

Изх.№ РУО1-8551/21.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с многобройните въпроси и коментари в социалните мрежи относно реда за подаване на заявления за кандидатстване за прием в първи клас, Столична община направи следното уточнение:

Заявлението за кандидатстване представлява образец – Приложение № 1 (Предишно Приложение № 2, изм. – Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., Решение № 129 по Протокол № 72 от 14.03.2019 г.) към СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (СПУПКОУТСО) :https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028?searchText=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5

Предвид създадения ред по повод обявеното извънредно положение, Ви информираме, че при изпращане на заявлението на електронната поща на училището, родителите не е необходимо да го принтират предварително, подписват и сканират (фотографирате).

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такъв, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителят/настойникът следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление, подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от СПУПКОУТСО (когато са изискуеми).

Във връзка със стартиране на кампанията за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомяваме, че всички въпроси относно реда и начина на кандидатстване може да задавате и на електронна поща obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 9433183.

УСПЕШНА И СПОКОЙНА КАМПАНИЯ!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Система за прием в първи клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на ученици в 1. клас в 62. ОУ “Христо Ботев” – София, Ви информираме следното:

1. През учебната 2020/2021 година в училището ще бъдат приети 48 ученици, разпредели в две паралелки;

2.  В периода 21.04.2020 – 21.05.2020 година ще бъдат приемани заявленията на желаещите родители да запишат децата си в 62. ОУ “Христо Ботев” по електронен път на ел. адрес: ou62@abv.bg до края на извънредното положение, а след това и в канцеларията на училището от 9.00 до 17.00 часа. На всяко постъпило заявление, получено по електронна поща/на място в училището и по реда на постъпване ще бъде издаден входящ номер, който ще Ви бъде изпратен своевременно на Вашата електронна поща или издаден на заявителя на място.

       Формата на заявлението за прием в 1. клас в 62. ОУ “Христо Ботев” – София, както и останалите документи, ще бъдат публикувани на сайта на училището до края на следващата седмица в същата рубрика -“прием в първи клас”. Ще бъдат публикувани и конкретните указания за попълването и изпращането на документите в училището.

3. Прилежащият район на училището е определен от Столична община и в списъка й е на стр. 112, като  обхваща: ж.к. “Обеля 1″, бул. Панчо Владигеров”, ул. “Обелско шосе”, СПЗ “Модерно предградие”, Околовръстен път и улиците 15, 14, 13, 24.

4. На 01.06.2020 години в 17.00 часа на сайта на училището ще бъде публикуван списъкът на приетите в първи клас ученици.

         Във връзка със запитванията за “ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в училището и предвид извънредното положение в страната, мнението на ръководството и на педагогическия екип е следното:

        Самото понятие “отворени врати”, предполага срещи “очи в очи”, посещение на място за запознаване с условията лично от заинтересованите лица.

        Във връзка с това Ви каним да се видим на място в училището непосредствено след края на извънредното положение в удобно за двете страни време, както в първата събота след края на ограниченията, така в първия вторник и четвъртък след карантината на място в училището. Точните дати, времетраенето за срещи и участието на колеги в тях  ще публикуваме своевременно на сайта на училището.

         В очакване на по-добро време за срещи с Вас, Ви предлагаме да изпратите на електронния адрес на училището конкретни си въпроси и предложения. На тях ще отговорим своевременно.

За допълнителна информация можете да ни пишете на електронния адрес на училището: ou62@abv.bg или да позвъните в работните дни от  9.00 до 12.00 ч. и от 15.00 до 17.00 ч. на един от следните телефони:

0884801720       – Димитър Караиванов -директор на училището;

 0888834307       –  Катя Василева – старши учител в начален етап

 0877101370       – Павлина Вълева – педагогически съветник

 0887384660       – Цеца Георгиева – ЗАС

ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА 140 ГОДИШНОТО  62.ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – СОФИЯ

Заявление за прием в първи клас

График прием в първи клас

План прием в първи клас

Прилежащи райони

Отворени врати

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е НА-ВНИМАНИЕТО-НА-РОДИТЕЛИТЕ-за-ДГ_page-0001-791x1024.jpg

Заповядайте!

ГалерияПридърпайте изображения, качете нови или изберете файлове от библиотеката.КачванеКачени файлове

Предвид създадения ред по повод обявеното извънредно положение, Ви информираме, че при изпращане на заявлението на електронната поща на училището, родителите не е необходимо да го принтират предварително, подписват и сканират (фотографирате).

Родителите, които разполагат с електронен подпис и желаят, могат да подпишат и изпратят заявленията си подписани, а тези които не разполагат с такъв, могат да изпратят своите заявления без подпис.

След класиране, при записване в съответното училище на място, родителят/настойникът следва да представи на хартиен носител с подпис своето заявление, подадено по електронен път, придружено с оригинал на удостоверението за завършено предучилищно образование и документи по т. 8.5 и т. 8.10 от СПУПКОУТСО (когато са изискуеми).

Във връзка със стартиране на кампанията за прием на деца в първи клас в общинските училища, Ви уведомяваме, че всички въпроси относно реда и начина на кандидатстване може да задавате и на електронна поща obrazovanie_so@abv.bg или на телефон 02 9433183.

УСПЕШНА И СПОКОЙНА КАМПАНИЯ!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Система за прием в първи клас

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на ученици в 1. клас в 62. ОУ “Христо Ботев” – София, Ви информираме следното:

1. През учебната 2020/2021 година в училището ще бъдат приети 48 ученици, разпредели в две паралелки;

2.  В периода 21.04.2020 – 21.05.2020 година ще бъдат приемани заявленията на желаещите родители да запишат децата си в 62. ОУ “Христо Ботев” по електронен път на ел. адрес: ou62@abv.bg до края на извънредното положение, а след това и в канцеларията на училището от 9.00 до 17.00 часа. На всяко постъпило заявление, получено по електронна поща/на място в училището и по реда на постъпване ще бъде издаден входящ номер, който ще Ви бъде изпратен своевременно на Вашата електронна поща или издаден на заявителя на място.

       Формата на заявлението за прием в 1. клас в 62. ОУ “Христо Ботев” – София, както и останалите документи, ще бъдат публикувани на сайта на училището до края на следващата седмица в същата рубрика -“прием в първи клас”. Ще бъдат публикувани и конкретните указания за попълването и изпращането на документите в училището.

3. Прилежащият район на училището е определен от Столична община и в списъка й е на стр. 112, като  обхваща: ж.к. “Обеля 1″, бул. Панчо Владигеров”, ул. “Обелско шосе”, СПЗ “Модерно предградие”, Околовръстен път и улиците 15, 14, 13, 24.

4. На 01.06.2020 години в 17.00 часа на сайта на училището ще бъде публикуван списъкът на приетите в първи клас ученици.

         Във връзка със запитванията за “ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” в училището и предвид извънредното положение в страната, мнението на ръководството и на педагогическия екип е следното:

        Самото понятие “отворени врати”, предполага срещи “очи в очи”, посещение на място за запознаване с условията лично от заинтересованите лица.

        Във връзка с това Ви каним да се видим на място в училището непосредствено след края на извънредното положение в удобно за двете страни време, както в първата събота след края на ограниченията, така в първия вторник и четвъртък след карантината на място в училището. Точните дати, времетраенето за срещи и участието на колеги в тях  ще публикуваме своевременно на сайта на училището.

         В очакване на по-добро време за срещи с Вас, Ви предлагаме да изпратите на електронния адрес на училището конкретни си въпроси и предложения. На тях ще отговорим своевременно.

За допълнителна информация можете да ни пишете на електронния адрес на училището: ou62@abv.bg или да позвъните в работните дни от  9.00 до 12.00 ч. и от 15.00 до 17.00 ч. на един от следните телефони:

0884801720       – Димитър Караиванов -директор на училището;

 0888834307       –  Катя Василева – старши учител в начален етап

 0877101370       – Павлина Вълева – педагогически съветник

 0887384660       – Цеца Георгиева – ЗАС

ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ЕКИП НА 140 ГОДИШНОТО  62.ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” – СОФИЯ

Заявление за прием в първи клас

График прием в първи клас

План прием в първи клас

Прилежащи райони

Отворени врати

Заповядайте!