Честване на 140. годишнина

Педагогическият съвет прие програма за честването на 140. годишнината от основаването на училището, която беше с хоризонт до м. юни 2020 г. Поради извънредното положение, обаче, програмата ще се реализира от началото на учебната 2020/2021 година.