За първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На бъдещите първокласници, във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г., Ви уведомявам, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в 62.ОУ „Христо Ботев“. Работното време на училищната комисия от 8.30 до 17.00 часа.

Моля да уведомите родителите на бъдещите първокласници, като публикувате съобщение на сайта на училището, както и работното време на училищните комисии.