НВО 7 клас

График на дейностите НВО седми клас 2021-2022

График на дейностите за организацията 2022


Заповед на министъра

Може да видите заповедта на министъра от тук: Заповед на министъра 


На основание заповед № РД09-920/5.05.2020 г. на министъра на образованието и науката

ИЗМЕНЯМ

Заповед № РД09-2152 от 27.08.2019 г., както следва:

1. Изменям т. 1 „Дати за провеждане на изпитите от националните въуншни оценявания“ в частта за VII клас:

VII клас

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 9.00 часа

Математика – 17 юни 2020 г., начало 9.00 часа

В останалата си част т. 1 остава непроменена.