Прием 1ви клас първо класиране

Първо класиране – списък

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Родителите на бъдещите първокласници

Класирани при първо класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

 

Записването на учениците в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 02.06.2020 – 05.06.2020 от 8:30 до 17:30 часа в сградата на училището. При записването на учениците родителите са длъжни да представят следните документи:

  • удостоверение за завършено задължително предучилищно образование- оригинал;
  • акт за раждане на детето – оригинал и копие.
  • за заявителите, които са подали заявления по електронен път, следва да представят и оригинала на подаденото по електронен път заявление с вх. № на заявлението от 62. ОУ „Христо Ботев“ – София.