Летни ваканционни дейности 2020

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Родителите на ученици на възраст от 7 до 10 год.

    Уважаеми родители,

  1. ОУ „Христо Ботев“ организира летни ваканционни дейности в периода от 29. 06. 2020 до 21. 08. 2020 г.

Желаещите да подадат декларация-съгласие по образец от 16.06.2020 до 23.06.2020 год. от 8.30 до 17.00 часа.


Критерии за включване на ученици за летните ваканционни дейности 2020

При запълването на капацитета на групата от 10 ученици, родителите писмено декларират пред директора на 62.ОУ наличието на предимство при подбор по следните критерии:
1. Ученик с един родител, ако родителят е на работа през заявения/заявените перид/периоди;
2. Деца на родители, които получават социално подпомагане, чиито родители едновременно са на работа през заявения/заявените перид/периоди;
3. Двама работещи родители за заявеното време, които едновременно са на работа през заявения/заявените перид/периоди;
При повече от максималния брой ученици в групата отговарящи и на горните критерии се тегли жребий.


Свали декларация за летни ваканционни дейности

Програма за летни ваканционни дейности