Класирани при второ класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА: Родителите на бъдещите първокласници

Класирани при второ класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

Второ класиране – списък

   Записването на учениците в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 16.06.2020 и 18.06.2020 от 8:30 до 17.00 часа и на 17.06. 2020 от 14.00 часа до 17.00 часа в сградата на училището. При записването на учениците родителите са длъжни да представят следните документи:

–          удостоверение за завършено задължително предучилищно образование- оригинал;

–          акт за раждане на детето – оригинал и копие.