Класирани на трето класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА:

Родителите на бъдещите първокласници

Класирани на трето класиране за 1 клас учебна 2020/2021 г.

Трето класиране – списък

Записването на ученика в 1. клас за учебната 2020/2021 година ще бъде в периода 23.06.2020 и 24.06.2020 от 8:30 до 17:00 часа в сградата на училището. При записването на ученика родителят е длъжен да представи следните документи:

  1. удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
  2. оригинал;акт за раждане на детето – оригинал и копие.