Свободни места след трето класиране на приема за I клас

62. ОУ „Христо Ботев“ Свободни места след трето класиране

 

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници!

Уважаеми родители,

62. ОУ „Христо Ботев“ обявява 3 (три) свободни места след трето класиране на приема за I клас.

 Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището.от 25.06.2020 г. до 14.09.2020 г.