Свидетелство за основно образование

Уважаеми родители и ученици,

получаването на „Свидетелство за основно образование“ ще бъде по график:
на 02.07.2020 г. от 13:00 до 16:30 часа
и на 03.07.2020 г. от 09:00 до 16:30 часа