Съобщение за родителска среща на 1 клас.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

                      РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1.КЛАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2020 ГОДИНА (ЧЕТВЪРТЪК) ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА УЧИЛИЩЕТО:

  1. Графикът за провеждането на родителските срещи в 1. клас е следния:
    1. За родителите на учениците от 1.а клас с класен ръководител Лилия Даскалова от 17.30 до 18.30 часа. Сборен пункт – дворът на училището от 17.15 до 17.25 часа.
    1. За родителите на учениците от 1.б  клас с класен ръководител Катя Василева от 18.45 до 19.45 часа. Сборен пункт – дворът на училището от 18.30 до 18.40 часа.
  2. В срок до 31.08.2020 година, 12.00 часа  класният ръководител ще Ви информира  по електронната Ви поща за паралелката, в която е записано детето Ви и за допълнителни указания по провеждането на родителската среща.
  3. Всички родители да носят лични предпазни средства.

                  ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.