Обществен съвет

На 01.10.2020 от 17:00 ще се проведе събрание на обществения съвет към 62. училище „Христо Ботев“.