Важно съобщение

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед на директора на 62. ОУ 29.10.2020 г. (четвъртък) е неучебен присъствен ден за учениците от 2 до 7 клас включително за времето от 9.00 до 12.00 часа.

Учениците от 1а и 1б класове провеждат редовните си учебни занятия в дневна форма на обучение в електронна среда. 

Всички проекти ще бъдат разгледани от училищна комисия и ще бъдат отличени най-добрите между тях.

Напомняме че, първият учебен ден след есенната ваканция е на 03.11.2020 г.

От ръководството на училището