Проект „Fresher Европейска нощ на учените 2020”, програма „Хоризонт 2020 – рамкова програма за изследвания и иновации 2014-2020”, дейност Мария Склодовска- Кюри

На 27 ноември 2020 г. ще се проведе събитието Европейска нощ на учените, това събитие е емблематична и ежегодна среща, на която учените в различните страни членки на Европейския съюз представят своите постижения и предизвикателства пред широката публика. Всяка година форумът се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света. Европейска нощ на учените в НСА събира две поредни години деца, учители и семейства, за да представи науката в спорта по един интересен и атрактивен начин.

НСА-нощ на учените_17-11-2020_62 ОУ