Свикване на обществен съвет

Свикване на обществен съвет ще се проведе на 10.12.20 от 17:00 Свикването ще се проведе онлайн.

Дневен ред

  1. Съгласуване на стратегията на училището
  2. Разни