Уважаеми ученици и родители

Уважаеми ученици и родители,С решение на педагогическия съвет на 62. ОУ междусрочната ваканция на учениците не се променя и срокът ще приключи на 02. 02. 2021 г. Вторият учебен срок започва на 04.02.2021 г. 
Директор – Д. Караиванов