Свикване на обществен съвет

Свикване на обществен съвет ще се проведе на 28.01 2021 година от 17:00 часа. Свикването ще се проведе в компютърния кабинет

Дневен ред

  1. Отчет на четвърто тримесечие
  2. Отчет за своята дейност за предходната година
  3. Съобщение