Свикване на обществен съвет

Свикване на обществен съвет на 9 Март (вторник) от 17:00 часа в компютърния кабинет

Дневен ред

  1. Становище относно решението на ПС за Училищния план прием 1 клас за учебната 2021/2022 година
  2. Съгласуване на училищен учебен план: 1а клас, 1бклас и 5а клас за учебната 2021/2022 година
  3. Съобщения