Свикване на обществен съвет за съгласуване на избора на учебници за 1, 3 и 7 клас

Свикване на обществен съвет на 17 Март (сряда) от 17:30 часа в компютърния кабинет

Дневен ред

  1. Съгласуване на избора на учебници за 1, 3 и 7 клас
  2. Съобщения