Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 22.02.2021

Свикване на обществен съвет на 05.04.2021 от 09:00 часа в сградата на училището

Дневен ред

  1. Съгласуване на избора на 3-та паралелка
  2. Училищен учебен план за 2а клас, 3а клас, 3б клас, 4а клас, 4б клас, 6 клас и 7 клас 
  3. Съобщения