Важно съобщение за 1 и 7 клас

62. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

гр. София, общ. Столична, р-н “Връбница”, ул. „Ефрем Чучков”№ 26, тел. 0884801720, email: ou62@abv.bg

ВАЖНО!!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 62.ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – СОФИЯ

ВАЖНО!!

 ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ръководството и екипът на 62.ОУ „Христо Ботев“ – София,  най-учтиво Ви каним да се срещнем и да поговорим за нашите ученици, за Вашите очаквания към нас и за нашите очаквания към Вас.

Място на срещата ни: сградата на училището

Време за срещата ни: 17.04.2021 година (събота) от 10.00 до 13.00 часа.

 

Ние ще сме тук и ще  Ви очакваме да си поговорим за:

  • приема в 1.клас за учебната 2021/2022 година;
  • училищния учебен план за начален етап;
  • националното външно оценяване в 4. клас;
  • училищния учебен план за прогимназията;
  • професионалното ориентиране и консултиране на учениците в прогимнацията;
  • националното външно оценяване в 7.клас;
  • приема на учениците в 8 клас за учебната 2021/2022 година;
  • други въпроси, които Ви вълнуват и можем заедно да решим.

 

Конкретни въпроси можете да ни задавате предварително и на електронния ни адрес: ou62@abv.bg . Ще получите своя отговор по време на срещата ни.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ЕКИПА НА 62.ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“