Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 09.04.2021

Свикване на обществен съвет на 22.04.2021 от 17:30 часа в сградата на училището

Дневен ред

  1. Становище за отчет по изпълнение на бюджета за първото тримесечие
  2. Други