ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

По решение на Педагогическия съвет на 62.ОУ „Христо Ботев“ – София,

съгласувано с Обществения съвет към училището  училищният план-прием за 1.клас за учебната 2021/2022 година се завишава от 44 на 48 ученици.

За направената промяна своевременно са информирани в съответствие с нормативните изисквания РУО-София-град и Дирекция „Образование“ в Столична община.“