Детство-реално и вълшебно

Днес 07.05.2021г. учениците от начален етап в 62. ОУ активно изразиха своите творчески умения ,създавайки прекрасни рисунки върху асфалт.

Рисунки на асфалта