Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 01.07.2021

Свикване на обществен съвет на 14.07.2021 от 17:00 в компютърния кабинет

Дневен ред

  1. Становище за отчет по изпълнение на бюджета за тримесечие
  2. Съгласуване на още една група ЦДО (6-та занималня)
  3. Разни