Допълнителни свободни места за трето класиране в 62. ОУ “Христо Ботев” 2021/2022 учебна година за 1 клас

1 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 8 места