Важно съобщение за ИСОДЗ и I клас

Уважаеми родители,

допълнителните 8 броя места в 62. ОУ за трето класиране в ИСОДЗ ПГ и I клас  ще бъдат качени в платформата на 23.08.2021 год.