Родителската среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,
Родителската среща с Вас ще бъде на  02.09.2021г.  (четвъртък) от 17.30 часа във физкултурния салон на училището.
При промяна ще Ви уведомим своевременно.
Приятна почивка през лятото!
До срещата ни през септември!
 
От ръководството и екипа на училището