Свободни места в паралелките в 62. ОУ “Христо Ботев” 2021/2022 учебна година към дата 15.09.2021

Свободни места в паралелките в 62. ОУ “Христо Ботев” 2021/2022 учебна година 

1 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 0 места

2 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, Английски език – 0 места

3 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика; ФУЧ/ Английски език – 0 места

4 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Математика, ФУЧ/ Английски език – 12 места

5 клас – ИУЧ/ Руски език; ФУЧ/ БЕЛ, Математика – 2 места

6 клас – ИУЧ/ Руски език; ФУЧ/ БЕЛ, Математика – 2 места

7 клас – ИУЧ/ БЕЛ, Руски език; Математика, Физика и астрономия, Химия и ООС – 3 места