Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 01.10.2021

Свикване на обществен съвет на 14.10.2021 от 17:00 в компютърния кабинет

Дневен ред

  1. Становище за отчет по изпълнение на бюджета за третото тримесечие
  2. Разни