ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

  • В ПРОЦЕСА НА ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП С АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ СЕ ВКЛЮЧИХА И РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1.А, 1.Б, 2.А, 2.Б, 3.А И 3.Б КЛАСОВЕ. НА ВСЕКИ ОТ ТЯХ СЪРДЕЧНО БЛАГОДИРИМ.

С ПОВЕДЕНИЕТО СИ ТЕЗИ РОДИТЕЛИ СА ПРИМЕР КАКТО ЗА СВОИТЕ ДЕЦА, ТАКА И ЗА ОСТАНАЛИТЕ РОДИТЕЛИ, ЗА ЕКИПА НА УЧИЛИЩЕТО. ПОКАЗАХА НИ, ЧЕ КОГАТО РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ДОБРУВАНЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА, УСМИВКИТЕ НА ДЕЦАТА НИ ЩЕ СА ПО-ШИРОКИ, А НИЕ – ПО-УДОВЛЕТВОРЕНИ.