Свикване на обществен съвет

Съобщението е публикувано и обявено на 04.01.2022

Свикване на обществен съвет на 20.01.2022 (четвъртък) от 18:00

Дневен ред

  1. Становище за отчет на бюджета
  2. Съобщения
  3. Разни