Обществения съвет

На 15.03.2022 г. /вторник от 17.00 часа ще се проведе заседание на Обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Училищен план-прием за 2022/2023 уч. г. – 2 паралелки с по 24 ученици.
  2. Приемане на училищния учебен план на 1 а, 1 б и 5 а клас.
  3. Избор на учебници и учебни помагала за 1 и 4 клас и учебник по история и цивилизация за 5 клас.
  4. Съобщения.