ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 26.03.2022 г.

26.03.2022 г. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

 

ВАЖНО!!!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 62.ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

ВАЖНО!!!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ НИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ВАЖНО!!!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НИ ОТ 7. КЛАС

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ръководството и екипът на 62. ОУ „Христо Ботев“ – София, най-учтиво Ви каним да се срещнем и да поговорим за нашите настоящи и бъдещи ученици, за Вашите очаквания към нас и за нашите очаквания към Вас.

Място на срещата ни: сградата на училището

Време за срещата ни: 26.03.2022 година (събота) от 9:30 до 12:30 часа.

 

Ние ще сме тук и ще Ви очакваме да си поговорим за:

  • приема в 1. клас за учебната 2022/2023 година в нашето училище;
  • училищния учебен план за учениците от 1. до 7. клас за учебната 2022/2023 година;
  • националното външно оценяване в 4. клас;
  • професионалното ориентиране и консултиране на учениците в прогимназията;
  • националното външно оценяване в 7. клас;
  • приема на учениците в 8 клас за учебната 2022/2023 година;
  • други въпроси, които Ви вълнуват и можем заедно да решим.

 

За Ваше улеснение Ви предлагаме и приблизителен график на дейностите в този ден, както следва:

 

         От 9:30 до 10:00 часа в класните стаи на училището ще можете да видите част от нашите ученици, които ще Ви покажат какво са научили и какви умения са придобили през последната учебна година.

         От 10:30 до 11:30 часа – ще можете да си поговорите с учителите по учебните предмети от националното външно оценяване в 4. и в 7. клас.

         От 11:30 до 12:30 часа – сме на Ваше разположение да обсъдим въпросите на професионалното насочване на Вашите деца, които завършват през тази учебна година 7. клас.

         През цялото време – от 9:30 до 12:30 часа – членове на училищната комисия по приема на ученици в 1. клас ще бъдат на Ваше разположение за въпроси и разяснения по този прием.

 

         Конкретни въпроси можете да ни задавате предварително и на електронния ни адрес: ou62@abv.bg. Ще получите своя отговор по време на срещата ни.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО И ЕКИПА НА 62. ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“