Събиране на обществен съвет

         Уведомявам Ви, че на 01.04.2022 г. /петък/ от 12.30 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

  1. Приемане на училищния учебен план на 2 а, 2 б, 3 а, 3 б, 4 а, 4 б, 6 а и 7 а клас.
  2. Съобщения.