Прием 1-ви клас

Прием 1- ви клас 2022/2023 учебна година

Уведомяваме Ви, че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната
2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на
детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar


Указания за кандидатстване през системата kg.sofia.bg


ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас 2022-2023


Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община


Решение на Столичния общински съвет


План-прием на 62. ОУ „Христо Ботев“ за учебната 2022-2023г.


В 62. ОУ е създадена училищна комисия, която ще извършва всички дейности по приема на учениците.