Събиране на обществен съвет

Здравейте

Уведомявам Ви, че на 21.04.2022 г. /четвъртък/ от 12.00 часа ще се проведе Обществен съвет при следния дневен ред:

  1. Отчет за касовото изпълнение за първото тримесечие на 2022 г.
  2. Съобщения.