Родителска среща на 25.05.2022 година.

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че в училището ще се проведе родителска среща на 25.05.2022 година.
За първа смяна от 17 часа.
За втора смяна от 18.30 часа.
Дневен ред;
1. Приключване на учебната година.
2. Прием на учениците в начален етап в ЦОУД. Предложение за критерии.
3. Въвеждане на ученически униформи.
4. Обсъждане на други въпроси.